XMILE

Onze met Xmile verrijkte brandstoffen zorgen voor een betere verbranding in elke motor 
Onze met Xmile verrijkte brandstoffen zorgen voor een betere verbranding in elke motor, wat resulteert in een lager brandstofverbruik.
Door de volledige verbranding van koolstofemissies zullen roet en ander deeltjes tot een minimum worden beperkt.
Dit betekent voor de landbouw dat er minder roetdeeltjes in de oogst aanwezig zullen zijn en dat er een verbeterde CO2-footprint zal zijn.
Xmile kan een 5x langere houdbaarheid van brandstoffen geven en een Co2 emissie reductie tot 8 procent garanderen!
Verbetering van de energie-efficiëntie is van groot belang voor concurrerende bedrijven.
Een andere drijvende kracht voor energiebesparing is het milieu.
Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en milieuverontreinigende stoffen is een belangrijke taak voor onze samenleving.
Het vinden van oplossingen die een efficiënt gebruik van olieproducten mogelijk maken en minder schadelijk voor het milieu blijken te zijn,is een grote uitdaging.
We hebben echter een oplossing gevonden in de natuur en adviseren - XMILE.
XMILE is geschikt voor alle vormen van transport over de weg, inclusief auto's, vrachtwagens, bussen en landbouwmachines.


http://www.xmile.eu