- Tankinstallaties - Nieuw installaties

Kiwa brandstoftanks


Ook voor advies en aanschaf van een nieuwe brandstoftank of smeerolie bulk bent u bij ons op het juiste adres.
U kunt bij ons een volledig nieuwe installatie op maat laten ontwerpen en bestellen.
Wij kunnen u vanuit onze ervaring een passend advies en een goede aanbieding doen.
Wij leveren:
 • Kiwa brandstoftanks van 600 tot 60000 liter.
 • IBC's in alle kleuren, maten en merken.
 • Pompsystemen met en zonder telwerk zowel voor professioneel als particulier gebruik.
 • Smeerolie bulksets.

Voordat u overgaat tot het kopen van een nieuwe tankinstallatie, adviseren we u om onderstaande informatie goed te lezen.

Per 1 januari 2015 verandert de regelgeving voor bovengrondse tankinstallaties voor dieselolie.
Per 1 januari 2015 moeten alle brandstoftanks voldoen aan de richtlijnen van de PGS 30. Naast een Kiwa-gekeurde dieseltank moet u ook een Kiwa-installatiecertificaat hebben voor de complete brandstofinstallatie.
Alle nieuwe brandstoftanks moeten voldoen aan deze nieuwe regelgeving van het activiteitenbesluit. Ook het landbouwbesluit is hierin overgegaan. In deze activiteitenbesluit wordt verwezen naar de regelgeving van de PGS 30 (hierin staan de regels voor bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties voor vloeibare brandstoffen) De PGS 30 is alleen van toepassing wanneer u minder dan 25.000 ltr diesel per jaar verbruikt. Bij een verbruik boven de 25.000 ltr diesel is de PGS 28 van toepassing.

Aandachtspunten bij het kopen van een nieuwe tankinstallatie.
 • Naast KIWA tankcertificaat is een Kiwa installatiecertificaat verplicht.
 • Bij binnen-plaatsing (inpandig) moet de tankontluchting naar buiten gebracht worden uitmondend 3 mtr boven maaiveld, leidingdiameter 1 ½ “.
 • Wordt de tank buiten geplaatst, dan moet er een lakkwaliteit C5 toegepast worden, bij binnen-plaatsing is een lakkwaliteit C3 voldoende.
 • Tank moet geplaatst worden op onbrandbare en vloeistofkerende ondergrond.
 • Afstand van de tank tot de wand 25 cm, kopse kant 50 cm.
 • Nabij de tank moet een brandblusser en absorbtiemateriaal aanwezig zijn.
 • De tank moet beschermd worden tegen aanrijden door een aanrijdbeveiliging te plaatsen (dit valt buiten het Kiwa Installatiecertificaat.
 • De oude tank moet afgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf, u ontvangt hiervan een tanksaneringscertificaat.
 • Het plaatsen van een nieuwe tankinstallatie moet gemeld worden aan de Gemeente en de Kiwa.
 • Per Gemeente en locatie kunnen er aanvullende eisen zijn.

Enkele verschillen tussen staal en kunststoftanks:
 • Kunststof mag tot 3000 ltr binnen geplaatst worden, hierbij gelden dezelfde eisen als bij stalen tanks.
 • Kunststoftank buiten plaatsen, niet dichtbij brandbare wand. wand moet minimaal 30 minuten brandwerend zijn, zo niet dan minimaal 5 mtr vanaf gebouw.
 • Stalen tank moet elk jaar gecontroleerd worden op condens, dit moet gedaan worden door getraind persoon, en afgetekend worden in logboek.

Tevens adviseren wij bij het bestellen van een nieuwe tank om over te stappen op X-mile Diesel,dit om uw nieuwe brandstof tank zo lang mogelijk vrij te houden van sludge en dergelijke.En ook om de brandstof kwaliteit te verhogen,wat resulteert in een lager verbruik!

Vraag er naar bij uw bestelling!